Říká se, že rytmus posiluje a nahrazuje sílu.

Říká se, že rytmus posiluje a nahrazuje sílu.

24.09.2019 -
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Některé děti, které v minulém roce navštěvovaly MRC Krteček, již chodí do svých školek. Doufáme, že se jim bude dobře dařit, protože jsou zvyklé pohybovat se v kolektivu jiných dětí. Naše centrum v Jeseníku působí již patnáct let a za ty roky spolupráce s rodiči máme na našich programech v zásobě spoustu nápadů na cvičení, prstové hry, hry na podporu vývoje tělesného schématu i smyslů, a to vždy ve spojení s písničkami, říkadly a básničkami.

Rozhodli jsme se s vámi podělit o naše zásoby a vytvořili jsme sborník těchto textů. Nesnažili jsme se vytvořit nové texty, ale sesbírali jsme z různých zdrojů ty, které sami v Krtečku využíváme. Učíme je především rodiče. I když sbírka říkanek byla původně určená rodičům malých děti ve věku před vstupem do mateřské školky, myslíme si, že ji ocení rodiče i prarodiče všech dětí nejméně do věku devíti let. Vedly nás k tomu vlastní zkušenosti i jejich nesporná terapeutická hodnota.

V dřívějších generacích rodiče s dětmi zcela přirozeně hráli drobné hříčky s říkankami. Nejen, aby je zabavili, ale i procvičili. Určitě znáte z dětství prstovou hru „Vařila myšička kašičku“. Později děti mezi sebou hrály spoustu her. Pamatujete si z dětství hry jako: „Kubo, vstávej! Kolik je hodin?“ Nebo hru na Krvavého dědka? Určitě jste skákali panáka, házeli si Bumbrlíčka, hráli školku s balónem nebo se švihadlem, hráli babu, na schovku nebo špačka. Dnes můžete potkat skupinku školních dětí spíše s mobilem v ruce, v lepším případě na různých organizovaných akcích. Děti si spontánně jako dřívější generace téměř nehrají.

Klademe si otázku, jestli je to tím, že jsme je to nenaučili, nebo je tato doba tolik jiná? Přestože mnozí rodiče dnes malým dětem čtou a povídají si s nimi nad obrázky, nedokážou do toho zapojit i hru, která by dítě upoutala a zapojila jeho tělo, prsty nebo smysly, aby dítě mohlo aktivně spolupracovat s rodičem.

Zhruba před šedesáti lety vznikl nový studijní obor tzv. chronomedicína, který vyšel ze studia biologie, chronobiologie na rostlinách a zvířatech a který na tyto biorytmy navázal. Podle poznatků chronomedicíny právě pravidelný rytmus zdravě harmonizuje vztah mezi duší a tělem.

Pro malé dítě je chaos nevhodný vychovatel. Vždyť i u dospělých pozorujeme špatný vliv při derytmizaci dne a noci. Celkově se vzdalujeme od přírodních rytmů a to nejen pomocí umělého osvětlení a životem ve velkých městech. Časem se to projeví jako rozladění i na našem zdraví a duševní kondici. Odpověď, jak se udržet při současném rychlém a chaotickém způsobu života při dobrém zdraví, hledá právě chronomedicína. Upozorňuje nás také na to, že my jako rodiče pomáháme vystavět budoucí základy dětského organismu a to nejen stravou, vhodným pohybem a duševními prožitky, ale i pomocí pravidelných rytmů během dne. Pravidelné střídání aktivit a odpočinku dítěte pomáhá budovat zdravý, vyrovnaný a odolný organismus, tak také rytmické opakování činností a vytvoření pravidelných činností s dítětem nám může pomoci vybudovat zdravé návyky a posílit psychickou odolnost dítěte. Je to hřivna, kterou dáváme dětem do budoucna.

Dnes se mluví o tom, že dítě má potřebu ceremoniálního přechodu do spánku například pomocí večerního mytí a masáže, čtení pohádek, průpovědi nebo modlitbičky na dobrou noc. To vše pomáhá dítěti ulehčit přechod do spánku. Polední spánek, pravidelný čas na jídlo, čištění zubů jsou pomocné majáky v chaosu dne dnešní uspěchané doby. Dítě se cítí jisté a chráněné, když zažívá pravidelnost a známe věci kolem sebe, na které se může spolehnout. Tím získává do budoucna v podstatě důvěru, že je svět kolem něho v pořádku.

i pravidelnosti nepotřebujete vynakládat tolik úsilí, protože rytmus posiluje a nahrazuje intenzitu. Dítě, které si zvykne na určitou pravidelnost, pak bez naléhání a nucení plní potřebné povinnosti. Rodič nemusí tolik na splnění úkolu naléhat a šetří nervy i sílu sobě i dítěti. Vzpomeňte si na houpačku, když ve správný čas podpoříme zhoupnutí, nepotřebujeme tolik síly a houpačka se více zhoupne. Pokud zasáhneme mimo rytmickou periodu kmitání, houpání zpomalíme. Úprava rytmů dne a pravidelná cílená cvičení na jeho základě, mohou být terapeutický prostředek vložený do rukou rodičů.

A tohle všechno bylo důvodem k vydání našeho Sborníku her a říkadel z Krtečka. Připadá nám pro rodiče i prarodiče velmi užitečný, proto jsme se rozhodli nabídnout Vám ho při příležitosti výročí 15-ti leté oslavy vzniku našeho mateřského a rodinného centra Krteček. Je plný básniček a drobných her, které, když se naučíte, využijete nejen na zkrácení dlouhé chvíle s dítětem, ale pomohou vám cíleně s ním pracovat. Proložili jsme je užitečnými zamyšleními a informacemi pro rodiče, aby věděli, co, kdy a jak lze využít při výchově dětí. Pravidelným používáním naučené říkanky nebo nějakého vybraného textu, můžeme dítěti ulehčit přechody od jedné činnosti k druhé a vytvořit si vlastní rituál třeba při jídle, při úklidu, oblékání, hygieně nebo na spaní.

Sborník je k dostání pouze u nás v Krtečku. Jeho zakoupením nás zároveň finančně podpoříte. A za to vám předem velmi děkujeme.