Mateřská centra umožňují lépe zvládnout problémy v životě

Mateřská centra umožňují lépe zvládnout problémy v životě

06.05.2020 -
Současný stav koronavirové krize je pro mnoho z nás náročným obdobím, který ovlivní náš život na dlouhou dobu. Jak jste prožívali stav karantény a omezení vy? Zvládáte aktuální situaci v relativním klidu?

Americko-izraelský sociolog Aaron Antonovský (1923-1994) působící na poli lékařských věd zdůrazňoval, že je třeba hledat a zkoumat, jak pomoci lidem, aby zůstávali zdraví i v těžkých okamžicích života. Ve svém pojetí péče o zdraví zavedl Antonovský nový termín tzv. salutogeneze, opak dosavadního patogenetického zaměření na hledání původce nemocí z pohledu medicíny. Zdůrazňoval nutnost zkoumání původu zdraví a hledal podmínky a faktory, které zdraví podporují.

Aron Antonovský popisuje salutogenezi jako proces umožňující lepší vyrovnávání se se zátěží v životě. Na tuto myšlenku ho přivedl výzkum zdravotního stavu u žen v menopauze, které přežily koncentrační tábor a v dané době byly ve sledovaném věku nejen s dobrým zdravotním stavem, ale i pozitivním psychickým naladěním. Jeho výzkum sledoval řadu faktorů, které by mohly zdravotní stav ovlivnit. Snažil se prozkoumat a popsat také vlastnosti různých skupin lidí, kteří dokázali zdárně překonat i velké životní krize ať už v rovině fyzické či psychické. Ptal se, jak je možné, že například třetina žen s extrémně tragickými prožitky koncentračních táborů si dokázala udržet své emoční zdraví a v souvislosti s tím i dobrou fyzickou kondici?

Sledování těchto vlastností pak shrnul do formulace konceptu "SOC" - Sence of Coherence, což do češtiny bývá překládáno jako "smysl pro soudržnost" nebo přímo uváděný termín koherence.

Mohli bychom to shrnout a ve zkratce říci, že jsou to takoví lidé, kteří za prvé věří, že svět kolem nich je srozumitelný, i když to zrovna nevypadá. Za druhé má pro ně vše, co se jim děje v životě, nějaký smysl. A za třetí předpokládali, že problém můžou zvládnout či ustát a mají schopnosti i prostředky k tomu, aby se s nimi nějak vypořádali.

Takový byl výsledek jeho výzkumu se závěrem, že tito lidé jsou na tom se svým zdravím a adaptovatelností mnohem lépe než člověk, který nemá víru ve smysluplnost, srozumitelnost a touhu se s problémy v životě vypořádat.

Jak má tento sociální přístup k životu souvislost s mateřským centrem? Velmi mnoho.

Vybudování komunit a podpůrných prostředí je klíčovým faktorem pro podporu a ochranu duševního zdraví. Smyslem mateřských center je podpora rodin, ale i samotných matek s dětmi. Tedy všude ve větších městech, kde se ocitne matka s dítětem v nějaké izolaci, může vyhledat nejbližší mateřské centrum, které jim poskytuje zázemí i různé podpůrné programy a na kterých se může seznámit s dalšími rodinami a vytvářet přátelské mezilidské vztahy v novém prostředí.

Mateřská centra jsou skupinové ostrůvky přinášející solidaritu a vzájemné sdílení, legraci a hru do rodin. Tohle vše má kladný vliv jak na snížení pocitu odloučenosti, úzkosti, deprese a zvýšení míry kladného sebehodnocení matek. Říkáme sice mateřská dovolená, ale příchodem dítěte přichází velká změna životního stylu partnerů, počáteční chaos a hledání nového fungování vztahu v rodině. Matky jsou často unavené a nevyspané z nepřetržitého kolotoče kolem dítěte, nepřipravené na tu změnu a plné obav ze selhání.

A tady může nastoupit právě vlastní působení mateřských center v oblasti informovanosti a vzájemné emociální podpory. Maminky, které k nám chodí, mohou zažít, že svět a život je v podstatě srozumitelný a má své zákonitosti. K tomu slouží různé sebevzdělávací kurzy a poznávací semináře. Na svém okolí, ostatních rodinách při společné návštěvě herny mohou vidět a získat přesvědčení, že život je zvládnutelný. Mateřská centra podporují osobní vztahy rodin. Poskytují inspirace pro zdravý životní styl a přístup k rodičovství a v podstatě podporují hledání zdravého smyslu života. To mě vede k tvrzení, že působení MRC Krteček je pro Jeseník místo, kde se můžete setkat s principy salutogenetického ozdravného působení ve své podstatě. Patogeneze člověka odsuzuje k pasivnímu očekávání vnější pomoci a záchrany. Druhá aktivní cesta předpokládá povědomí o tom, že sami v sobě skrýváme potenciál pro uzdravování, vlastní léčivé síly. Předpokladem je změna postoje k životu a odvaha změnit způsob života.

Zatímco genetické dispozice měnit nelze, své SOC můžeme významně ovlivnit mnohými faktory na naší životní cestě. SOC je ovlivnitelné sebevýchovou, názory okolí i sebevzděláváním, přeměnou hodnotových a vztahových postojů člověka.

Jde o to, aby člověk primárně neusiloval ze svého života vymýtit všechny patogeny, což se mu stejně nemůže podařit, protože člověk je konfrontován se zátěžemi od svého narození. Ale aby hledal to, co mu zvyšuje jeho tělesné a duševní zdraví, pomáhá zvládnout obtížné situace. Právě proto tu byla zakládaná mateřská centra.

A jak jste vy zvládli toto náročné období společně doma? Je pro vás svět srozumitelný, život je zvládnutelný a věříte, že vše, co se děje kolem nás, má nějaký smysl? Pokud ano, pak se žádné pandemie nemusíte bát.