Práce na rozvoji pohybového řečového a smyslového vývoje u dětí v Krtečku

Práce na rozvoji pohybového řečového a smyslového vývoje u dětí v Krtečku

01.07.2020 -
Chcete mít zdravé děti? Přimějte je k pohybu. Čas běží neúprosně kupředu navzdory naší krizi s koronavirem a opět tu máme léto a prázdniny. Situace se nám pomalu stabilizovala a v Krtečku znovu rozjíždíme připravené programy nejen pro rodiče s malými dětmi. Chystáme také besedy s odborníky zaměřené na podporu a prevenci tělesného i duševního zdraví pro všechny generace.

Říká se, že člověk má využít pro svoji práci nejlépe zdroje, které kolem sebe má. Naše mateřské centrum se může zaměřit na práci s tělem zásluhou toho, že s námi dlouhodobě spolupracuje fyzioterapeutka Mgr. Kamila Benešová. Proto jsme vsadili právě na cvičení už pro těhotné matky a rodiče s nejmenšími dětmi.

Pro děti je pohyb přirozenou potřebou. Pokud děti podporujeme ve zdravých pohybových návycích, vytváříme tzv. dobrou pohybovou gramotnost. To, jak často a správně se dítě pohybuje, má zásadní vliv na jeho celkový vývoj. Tělo malého dítěte je jako orchestr, který se musí teprve sladit. Zdravý pohybový i duševní vývoj má své zákonitosti, které nelze obejít bez následků. Dítě si vlastní spontánní pohybovou aktivitou vytváří vzorce pohybu, které pak používá po celý zbytek života. Současná vývojová pedagogika, například waldorfská, pracuje také úspěšně s předpokladem, že na zdravém uchopení tělesného vývoje se zakládají zdravé duševní funkce. Pokud si naše tělo představíme jako hudební nástroj, pak aby osobnost našeho dítěte mohla v budoucnu hrát krásnou melodii, potřebuje se na něj nejen naučit správně hrát, ovládat ho, ale také správně vyladit.

A úplně každé dítě potřebuje ke svému správnému vývoji pohybovou aktivitu. U předškoláků se mluví dokonce o období fyziologické hyperaktivity, kdy je dítě neustále v pohybu, jako by v sobě mělo nějaký pohybový pud. Zda se dítěti podařilo dobře uchopit svůj nástroj, své tělo a vystavět zdravě své duševní funkce, poznáme až mnohem později třeba na tom, jestli se adaptovalo na školu a zvládá její nároky. Postupně se nám ukazuje, jestli se umí dobře identifikovat se svým tělem a zklidnit se, nebo jak je na tom s rovnováhou nejen tělesnou, ale i duševní. Jaká je jeho orientace v okolí a jaká na papíře a podobně. Pokud mají děti v předškolním věku málo pohybu, může to mít velmi negativní následky na jejich celkový vývoj.

Předškolní věk je totiž nejdůležitější obdobím, které určuje pozdější kvalitu života každého člověka a právě proto zde pokládáme základy pro pozdější vývoj zdravých fyziologických a duševních funkcí celého našeho organismu. Dnešní lékaři poukazují na to, že úroveň rozvoje motoriky v dětství formuje kvalitu života jedince a určuje také jeho vitalitu ve stáří. Pohybové schopnosti dítěte ovlivňují například růst a formování kosterního aparátu, kvalitu kostní tkáně a dobrý rozvoj svalové soustavy i celkový růst. V neposlední řadě dobrý psychický vývoj.

Uvědomujíce si tuto základní potřebu dítěte, pořádáme v srpnu od 10. do 14. 8. 2020 příměstský tábor zaměřený na podporu pohybového a řečového vývoje dětí. Celý tábor je postaven na hravém procvičování pohybu a tréninku smyslového vnímání.

Správný pohyb u malých dětí je PREVENCÍ pozdějších problémů v učení a chování. Jak si to můžu dovolit tvrdit? Protože nejnovější výzkumy a zkušenosti ukazují, že když děti s těmito problémy vedeme opět k určitému zlepšování hrubé a jemné motoriky, rovnováhy i smyslového vnímání, pak tyto děti mají viditelné lepší výsledky nejen ve škole, ale i později v životě.

Ovšem i při pohybových aktivitách dětí platí, že nic se nemá přehánět. V předškolním věku dostatek pohybu má být zaručen hrou a hýbat se má hlavně dítě ne hračka. A také dobře cíleným tréninkem, ve kterém se dítě učí reagovat na instrukce a procvičuje se ve všestranných pohybových dovednostech přiměřených věku.

Říká se, že jsme společností, která svým způsobem života vytváří poruchy. Přijměme zodpovědnost za nevhodný životní styl, který jsme si často vytvořili a změňme ho kvůli dětem. Vždyť všichni víme, že sedavý způsob života a špatné držení těla nám vytváří na těle mnoho dysfunkcí. Pojďme se s dětmi hýbat. Vždyť kdo jiný to změní než vy sami? Chcete mít zdravé děti? Zlepšete jejich pohybovou gramotnost, dokud to jde, dokud jsou malé.