Krteček od září opět pokračuje v programu Odborníci v Krtečku

Krteček od září opět pokračuje v programu Odborníci v Krtečku

28.08.2020 -
Hned první pátek 4. 9. 2020 v 17.00 hod. chystáme velmi neobvyklý seminář. Přijede k nám Mgr. Eva Mílková s tématem Diagnostika z dětské kresby. Tuto metodu vyvinula jedna učitelka waldorfské mateřské školky v Německu. Vycházela nejen ze svých vlastních zkušeností, ale také z inspirace, kterou dal Rudolf Steiner učitelům. Vyvinula metodu, kdy z obrázků dětské kresby lze spolehlivě diagnostikovat nesrovnalosti nejen v tělesném, ale i duševním vývoji dítěte. Mgr. Mílková léta sbírá obrázky dětí z mateřských škol, s nimiž dříve pracovala a přiveze tuto pokladnici s sebou. Na ní vám bude vysvětlovat jednotlivé typické zákonitosti vývoje dítěte v souvislosti s jejich grafickými projevy

Tato beseda již proběhla tady v Jeseníku před deseti lety a měla poměrně veliký ohlas. Pro koho je vhodná? Nejen pro rodiče, ale také odborníky, kteří pracují s dětmi zhruba do desíti let jejich věku. Pro školní děti tato metoda není již tolik vypovídající, přesto vám může pomoci si udělat jasno v typickém vývoji dítěte a jeho potřebách.

Samozřejmě, že vývoj dětské kresby má své zákonitosti a stává se jedním z kritérií diagnostiky dítěte pro pedagogy i psychology. V semináři se nebudeme bavit o správné koordinaci nebo motorice, ale budeme sledovat, jak dětská kresba sděluje dosažené vývojové úrovně a jejich emoční a tělesné zádrhele. Má své jasné zákonitosti a je potřeba se je naučit správně posuzovat. Tento seminář by vás mohl naučit, proč děti na celém světě kreslí hlavonožce a proč i děti z Afriky nebo Antarktidy kreslí v oknech kříž, přestože je v oknech nemají.

Pokud by vás tento seminář zaujal, přijďte v pátek 4. 9. 2020 v 17.00 hodin do Centra společných aktivit v prostorách nové knihovny.

A to ještě není vše. V září se můžete těšit na opětovné setkání s Hankou Urbánkovou a esencemi Nobilis Tilia nebo Mgr. Zuzanou Hanulíkovou a jejím povídání o tom, jak lze s více dětmi zvládnout Domácnost šetrnou k životnímu prostředí. Také v říjnu k nám znovu zavítá Mgr. Dagmar Raifová na logopedickou depistáž a Mgr. Kamila Benešová vás může naučit, jak podpořit zdravou pohybovou gramotnost u dětí. Také zdravotník Tomáš Šmerda, Dis s námi zkusí prověřit znalosti o první pomoci u malých dětí.

Akcí, které máme v plánu ještě letos, je mnohem víc. Pokud jsme vás svojí nabídkou zaujali, podívejte se na bližší informace na naše stránky www.krtecekjesenik.cz neb FB Krteček Jeseník