Nově v Krtečku proběhne Logopedická depistáž

Nově v Krtečku proběhne Logopedická depistáž

29.09.2020 -
V našem mateřském centru Krteček opět startujeme semináře s odborníky zaměřené na výchovu a zdraví našich dětí.

Na začátku září proběhlo setkání s Mgr. Evou Mílkovou nad dětskými kresbami. Seminář s názvem Diagnostika z dětské kresby měl velmi dobré odezvy a ukázal nám, jak se dá pracovat v rodině s dětskou kresbou. Naučili jsme se, jak u předškolních dětí pozorovat kresbu a vidět, že dítě uchopilo svoji tělesnost. Ve které části těla právě dochází k vývoji a v jakém duševním rozpoložení se dítě nachází. Na obrázcích se často objeví nápadnosti, které mohou být klíčem k dalším otázkám ohledně vývoje dítěte a jeho případných potíží.

Možná nejstěžejnější myšlenka byla ta, že děti zhruba do sedmi let si touto kresbou píši vlastní deník fyziologického vývoje organismu. A každý opakující se grafický prvek má své archetypální vysvětlení v tom, co se zrovna v těle dítěte děje. Jen musíte znát tyto zákonitosti, abyste je mohli využít k vlastní diagnostice.

Další setkání s odborníky je naplánováno na čtvrtek 8. října v 9.30 hod.. Přijde za námi Mgr. Dagmar Michálková, speciální pedagog a logoped ze Speciálního pedagogického centra a nabídne rodičům specifické vyšetření řeči, takzvanou logopedickou depistáž. Co se za tím skrývá?

Logopedická depistáž má za úkol pomoci rodičům zmapovat vývoj řeči a posoudit, zda se u dítěte řeč správně vyvíjí, popř. odhalit rizikové faktory a doporučit rodičům dítěte další vhodný postup řešení. V dnešní praxi se často odborníci setkávají se vzrůstajícím počtem poruch komunikace u dětí. Příčiny jsou nejen v nesprávném řečovém nastavení dítěte, ale současná doba navíc vybízí k využívání moderních technologií, což s sebou nese výhody, ale také určité problémy. Děti dokáží dobře technicky komunikovat s počítačem a mobilním telefonem, ale ne už tak mezi s sebou, rodiči či a širším okolím. Jejich řeč je zkratkovitá s malou slovní zásobou.

Někdy se stává, že dítě ještě ve třech letech nemluví. Příčiny, proč k tomu došlo, mohou být různé. Důvody musí posoudit zpravidla dětský lékař, který doporučí další odborná vyšetření. Ale pokud malé dítě nemá vážné řečové problémy, tak se tato situace neřeší dříve než před nástupem do školy. Na základě svých bohatých zkušeností vám Mgr. Michálková může poradit, jestli je v pořádku, jak vaše dítě nyní mluví. Pokud vám připadá, že oproti vrstevníkům vaše dítě málo a špatně mluví, přijďte si udělat jasno, zda se u dítěte jedná o prosté opoždění ve vývoji řeči nebo o poruchu komunikačních schopností tzv. vývojovou dysfázii. Nebo vaše dítě může trpět huhňavostí, jejíž příčinou bývá v předškolním věku nejčastěji zbytnělá nosní mandle. A pokud dítě špatně vyslovuje některé hlásky, možná má přirostlou jazykovou uzdičku. A těch příkladů může být hodně. Jako rodiče takto získáte dostatek informací, jak k dítěti přistupovat a na co se u něj zaměřit.

V našem mateřském a rodinném centru Krteček se snažíme zapojit do logopedické péče a vytvářet dětem podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči. Cílem našich pátečních Logohrátek je předcházet různým vadám a poruchám v řeči dětí. Dobré utváření řeči je závislé na rozvoji celkové motoriky nejen té jemné, ale i na dobré koordinaci pohybů hlavy, rukou i nohou. Podstatným prvkem u takových dětí je podpora včasného odhalení nedostatků a odstraňování překážek správného vývoje řeči. Nabízíme tedy rodičů, kteří si nejsou jistí s vývojem řeči u svého dítěte, že se mohou nahlásit v MRC Krteček Jeseník na čtvrtek 8. 10. 2020 a nechat si Mgr. Michálkovou své dítě vyšetřit a doporučit, jak dál s dítětem pracovat. Toto preventivní vyšetření je zdarma. Zaplatíte pouze vstup do dětské herny, pokud ji využijete.

Dítěti by řeč měla být především k užitku, měla by mu pomáhat zprostředkovávat kontakt se světem, s okolím. Pokud to tak není, pojďme to zlepšit.