Jsou dnes ještě potřeba mateřská centra?

Jsou dnes ještě potřeba mateřská centra?

09.10.2022 -
Třebaže to na první pohled nevypadá, mateřská a rodičovská dovolená způsobuje velké změny v celkovém životě ženy. Jedná se o náročné období z hlediska financí, změny v trávení volného času, změny ve společném partnerském životě, ve vzájemné komunikaci, později návratu do práce a s tím spojená všechna úskalí, která přináší život s dítětem.

Těhotenství, porod, kojení, to vše se na ženě může podepsat nejen psychicky, ale i fyzicky. V noci toho moc nenaspí, přes den se také skoro nezastaví. Ženy často říkají, že mediální iluze bezstarostné maminky na dovolené pečující o stejně bezstarostné a usměvavé dítě se blíží realitě asi tak jako předvolební sliby. Hodně totiž záleží na dítěti. Pokud je dítě bezproblémové, pak si to maminka časem může i opravdu užívat.

Psycholog a profesor Pavel Říčan ve své knize vývojové psychologie Cesta životem píše: "Aby matka mohla dítěti pomáhat a bezpečně utvářet jeho emoční realitu, potřebuje mít tu svoji v pořádku.“ Prof. Říčan upozorňuje, že nestačí žít jen citem k batoleti, protože pak člověk nedokáže být mu stále k dispozici, a přitom snášet jeho vývojově danou citovou vrtkavost. Jde o jedno z vůbec nejnáročnějších období rodičovství, kdy dítě hledá vlastní identitu a potřebuje k tomu jak potvrzení svých rozvíjejících se možností, tak vymezení hranic. Najít rovnováhu mezi oběma póly nebývá snadné.

Zakladatelka mateřských center v ČR Rut Kolínská upozorňuje: „Lidská společnost jako celek se neustále vyvíjí a ke změnám dochází i v rodinách. Dnešní ženy jsou mnohem aktivnější a hledají si prostor pro svou osobní realizaci i mimo rodinu. Tyto změny přinášejí do života celé společnosti novou dynamiku. Mění se rodina jako celek, tak role matky i otce.“

Jsou to právě mateřská a rodinná centra, která umožňují matkám aktivně propojit rodinný, osobní i pracovní život a řešit problém izolovanosti na mateřské dovolené při celodenní péči o dítě, která vzniká po odchodu ze zaměstnání. Nabízejí potřebné společenství, solidaritu a prostor pro výměnu zkušeností rodičů, zvyšování jejich kompetencí, prostor pro socializaci dětí. Z původních mateřských center vznikají centra určená pro celou rodinu.

Také MRC Krteček si našlo své důležité místo ve struktuře naší společnosti a stylu života dnešních rodin. Naše centrum je v podstatě otevřenou náručí pro všechny nové rodiče v regionu. Snažíme se, aby zde platilo heslo mateřských center: „Spokojená máma rovná se spokojená rodina.“

A to je také naším posláním – spokojené rodiny. Tak se těšíme na všechny rodiče i prarodiče s malými dětmi, že se společně potkáme v jesenickém Krtečku. Poněvadž za nás jsou mateřská a rodinná centra stále potřebná.