Jak funguje MRC Krteček o prázdninách?

Jak funguje MRC Krteček o prázdninách?

01.07.2023 -
V letních měsících, kdy se lidé rozprchnou na dovolené, většina mateřských a rodinných center omezuje provoz. Nejiné to bude i v našem Krtečku. První týden v červenci máme provozní pauzu, a proto bude celý týden od 3.7.2023 zavřeno. Zbytek července vám budeme k dispozici od pondělí do středy v čase 9.00 - 12.00 hod.

V srpnu budeme mít otevřenou hernu v pondělí, úterý a středu od devíti hodin a to do 11.8.2023. Poté bude centrum pro veřejnost zavřeno v termínu od 14.8. do 25.8.2023. Chystáme dva turnusy příměstského tábora pro děti od 4 let. Pokud byste měli zájem o náš tábor, můžete se ozvat mailem na krtecek.jesenik@seznam.cz. Máme ještě volná místa v prvním termínu.

V letních měsících mateřské centrum často vyhledávají turisté. Jsou to rodiče nebo prarodiče s dětmi, kteří jsou v Jeseníku a okolí na dovolené a při špatném počasí hledají alternativu, jak zabavit děti. Většinou jsou to rodiny, co jsou samy zvyklé chodit s dětmi do mateřských center ve svých městech. To jsou naši častí letní návštěvníci. Takže nejen pro zdejší rodiny, ale také pro tyto návštěvníky míváme v létě otevřenou hernu.

Od září se opět vrátíme k našemu běžnému provozu. Rodiny s dětmi se zde mohou setkávat v rámci pravidelného programu, využívat volnou hernu na hraní nebo se účastnit našich jednorázových akcí. 

Mateřské centrum Krteček vzniklo v září 2004 a doufáme, že příští rok společně s vámi oslavíme krásných dvacet let působení v tomto městě. Myslíme si, že svým dlouholetým působením v Jeseníku je Krteček nesmazatelně zapsán i do historie města. Snažíme se o to, abychom byli dynamickou službou otevřenou potřebám dnešní doby a celé širší rodiny a vlastně máme za sebou dlouholetou tradici. Nabízíme komplexní a pestrou síť aktivit, která může děti a rodiče provázet ve všech fázích rodičovství. Jste tedy k nám s vašimi dětmi srdečně zváni a vítaní. Jen pro úplnost uvádíme, že naše centrum se nachází v Pasáži Slovan (bývalý Alkron) - 2. patro.