Víte, že už slavíme 15-tý jubilejní rok?

Víte, že už slavíme 15-tý jubilejní rok?

01.02.2019 -
Milí přátelé a příznivci MRC Krteček, v letošním roce bude naše centrum slavit již 15 let svého působení zde v Jeseníku. Za to by mohl Krteček poděkovat za podporu a přízeň i spolupráci mnohým z vás a to nejen z řad rodičů. Poděkovat za všechny ty společné roky, které jste nás navštěvovali a spolutvořili náplň naší práce, která přinesla mnohým dětem i maminkám určitě plno zajímavých podnětů a inspirací, ale také zázemí pro navazování nových kamarádských vztahů. Vždyť prvním malým návštěvníkům Krtečka bude již více než 15 let.

Rádi bychom vám i tento jubilejní 15-tý rok vytvářeli prostor pro společné sdílení rodičů a dětí. O výhodách, které tato spolupráce nese hlavně pro děti před příchodem do mateřské školky, jsme již často psali.

Říká se, že nejlepší způsob, jak si zažít inspirující a naplňující rok, je si jej dopředu vytvořit. Takže přemýšlíme a plánujeme, co by pro zdejší rodiny s dětmi bylo zajímavé a prospěšné a co by je lákalo do našeho centra. V minulém roce proběhla anketa mezi rodiči o tom, jakou nabídku programů by uvítali a co je v současné době nejvíce láká do MRC Krteček. Z toho bychom rádi vycházeli. Organizujeme pro vás, mimo pravidelných programů, zajímavé semináře, přednášky a workshopy. Také nás s naší Krtečkovou hernou můžete potkat na Jesenických trzích pořádané spolkem Sudetikus. Snažíme se zapojovat do spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi. Dále spolupracujeme se SRSS Jeseník, OHK Jeseník, SVČ DUHA Jeseník, Člověkem v tísni, MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko a Komisí pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci při Radě Města Jeseník. Výhledově nás čeká spolupráce s Centrem společných aktivit a s Úřadem vlády ČR – Agenturou (Odborem) pro sociální začleňování v oblasti inkluzivního vzdělávání.

V rámci velkého vzdělávacího projektu stále nabízíme kurzy na podporu zaměstnanosti pro rodiče nejen na rodičovské dovolené, ale i pro rodiče pečující o děti do 15 let věku dítěte. V nejbližší době to bude kurz Počítačových dovedností. Obdobné vzdělávání také realizujeme v Javorníku v MC Krtkův flek. A také stále běží maminkami hojně vyhledávané pravidelné Cvičení pro rodiče s dětmi, těhotné maminky a Cvičení po porodu s Kamilou Benešovou. 

V únoru máme pro vás hned několik nových akcí. Kromě Papučkového bálu (ve spolupráci se SVČ DUHA Jeseník) chystáme v Krtečku Tvoření senzorických pomůcek, ukázkovou hodinu Jógy pro děti s Kamilou Benešovou. V březnu bychom rádi otevřeli další kurz deseti lekcí (plus dvě náhradní) Jógy pro děti. Také pro vás chystáme setkání s dulou. A povídání o bylinkách s Maruškou Vršanovou, které u nás probíhá od října 2018 jednou měsíčně, chystáme obohatit  pozorováním rostlin z pohledu Goethovy metamorfózy rostlin. 

Budeme letos slavit, a co všechno pro vás máme zajímavého nachystané na tento rok, najdete průběžně nejen na našem faceboku Krteček Jeseník, našich webových stránkách www.krtecekjesenik.cz, ale také na nástěnce v průchodu z náměstí k poště a na dveřích MRC Krteček v Kostelní ulici 142/5 nad Čokoládovou manufakturou. Těšíme se na vás.