Projekt "Komplexní program podpory žen ohrožených na pracovním trhu na Jesenicku"

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161

Projekt byl realizován od 1.5.2017 do 30.4.2020.

Cílem projektu byla podpora matek vracejících se z MD/RD na trh práce, prostřednictvím systematicky nastavených aktivit, zaměřených na motivaci, vzdělávání, pracovní a kariérní poradenství. Aktivity byly uskutečněny skupinovou (vzdělávání) nebo individuální formou (pomoc při získání zaměstnání) dle charakteru činností. Aktivity na sebe navazovaly ve třech cyklech a byly souběžně realizovány v Jeseníku a v Javorníku v nově vzniklých poradenských centrech.

Fotografie
Projekt
Projekt
Projekt
počítačové dovednosti