VIZE MRC KRTEČEK 2024

Mateřské centrum je dostupné rodičům s dětmi od 0 do 6 let. Poskytuje pro rodiny prostor neformálního setkávání, vzájemnou pomoc, předávání zkušeností, vzdělávání, využívání vlastních schopností či znalostí ke vzájemnému prospěchu. Naše centrum je místem, kde děti nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti. Otevřenost centra umožňuje integraci do společenství „odlišných“ a učí toleranci. Ženy na mateřské dovolené se aktivně zapojují do budování samosprávy centra, koncipování a zajišťování programů. Získají tak základy PR, fundraisingu, základní orientaci v zákonech i kontakt s úřady státní správy a samosprávy. To vše jim pomáhá při návratu na trh práce. Zaměstnanci centra mají možnost pracovat formou částečných úvazků a využít možnosti vzdělávat se a za svou práci v centru jsou plnohodnotně oceněni. Mateřské centrum čerpá a aktivně hledá finanční zdroje, které jsou potřebné k naplnění cílů a poslání sdružení.